<div dir="ltr"><div>Hi,</div><div><br></div><div>I updated the patch as Kim suggested:</div><div dir="ltr"><a href="http://cr.openjdk.java.net/~manc/8210716/webrev.01/">http://cr.openjdk.java.net/~manc/8210716/webrev.01/</a></div><div dir="ltr"><br></div><div dir="ltr">I updated the copyright years anyway.<br></div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature"><div dir="ltr"><br></div><div dir="ltr">-Man</div></div></div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Sat, Sep 29, 2018 at 4:02 PM Martin Buchholz <<a href="mailto:martinrb@google.com">martinrb@google.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">On Sat, Sep 29, 2018 at 12:19 PM, Kim Barrett <span dir="ltr"><<a href="mailto:kim.barrett@oracle.com" target="_blank">kim.barrett@oracle.com</a>></span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div class="m_580783499796305450HOEnZb"><div class="m_580783499796305450h5"><br></div></div>
adjoiningGenerations.cpp needs copyright update.<br></blockquote><div><br></div><div>FYI there is no need for Google contributions to update copyright years. </div></div></div></div>
</blockquote></div>